Αρθρο Παναγιώτη Γεωργιάδη: “Η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων στο facebook”

Αρθρο Παναγιώτη Γεωργιάδη: “Η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων στο facebook”

Ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Γεωργιάδης, ασχολείται σήμερα με ένα πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων στο facebook:

“Η συνήθεια των χρηστών του διαδικτύου οι οποίοι ανεβάζουν απερίσκεπτα
φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές τους στιγμές στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης δυστυχώς είναι ευρέως διαδεδομένη, ενώ η επικοινωνία μέσω γραπτών
μηνυμάτων (texting) ειδικά στις νεαρές ηλικίες τείνει να υποκαταστήσει την
προφορική συνομιλία. Πόσο είμαστε προστατευμένοι και ποιους κινδύνους
διατρέχουμε από την φαινομενικά αθώα συνήθεια μας;

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 1 εδ. β΄ του Συντάγματος, «η ιδιωτική και οικογενειακή
ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη», και με το άρθρο 19 διασφαλίζεται ότι «το
απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Ανάλογα προκύπτουν και
από την αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και έχει
υπερνομοθετική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος. Τέλος, με τον
Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», που τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή στις 25 Μαΐου
του 2018, θωρακίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Εύλογα οι περισσότεροι θεωρούν ότι η προσωπική τους ζωή είναι επαρκώς
προστατευμένη, ωστόσο μερικοί μπορεί να βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.
Όταν οι υποψήφιοι χρήστες στο facebook αποδέχονται τους προδιατυπωμένους
όρους που τίθενται στο κεφάλαιο «Χρήστες και λογαριασμοί στους οποίους
κοινοποιείτε περιεχόμενο και με τους οποίους επικοινωνείτε» οφείλουν να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εφόσον επιλέξουν με την συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου
κατά την εγγραφή, ότι οι κοινοποιήσεις, αναρτήσεις ή μηνύματα τους, μέσω των
Προϊόντων του facebook, θα είναι δημόσιες, αυτές οι πληροφορίες θα είναι
προσβάσιμες και ορατές σε όλους, εντός ή εκτός των προϊόντων facebook, ακόμα κι
αν δεν έχουν λογαριασμό. Με αυτό τον τρόπο, όταν κοινοποιείται μια προσωπική
φωτογραφία ή δημοσίευση ακόμη και εάν αφορά ευαίσθητα προσωπικά μας
δεδομένα ή στέλνεται ένα μήνυμα σε συγκεκριμένους φίλους ή λογαριασμούς, αυτοί
με τη σειρά τους μπορούν να κατεβάσουν, να δημιουργήσουν στιγμιότυπα οθόνης ή
να επανακοινοποιήσουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο σε άλλους εντός ή εκτός των
προϊόντων facebook.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου με τις αποφάσεις του με αριθμό 8-9 και 12-
21/2019, επέτρεψε την χρήση προσωπικών φωτογραφιών αναρτημένων δημοσίως
στο facebook, ως αποδεικτικών μέσων στην δίκη, με το σκεπτικό ότι ο χρήστης
αυτών είχε δώσει ρητή συγκατάθεση και είχε αποδεχθεί τη δυνατότητα κάθε άλλου
χρήστη ή μη, να έχει πρόσβαση στα προϊόντα facebook, να «κατεβάσει»,
αποθηκεύσει, αναδιανείμει και εν τέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες
όπως ήθελε. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, εφόσον η ιδιωτική ζωή έχει
ευρέως δημοσιοποιηθεί παύει να είναι άξια προστασίας από τον νόμο περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρομοίως έκρινε και το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την 5551/2019 απόφαση,
απορρίπτοντας αίτηση για την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010 για τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αφού έλαβε υπόψη για την κρίση του δημόσιες
αναρτήσεις φωτογραφιών της αιτούσας στο Facebook.

Για αυτό πλέον εκτός από το να προσέχουμε που βάζουμε την υπογραφή μας
πρέπει να προσέχουμε και τι δημοσιοποιούμε σε facebook, Instagram και λοιπά
μέσα κοινωνικής δικτύωσης”.

Αφήστε μια απάντηση