Αρθρο Βαρτζόπουλου στο BestCity.gr: «Για μια σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική. Ο ρόλος των Δήμων»

Αρθρο Βαρτζόπουλου στο BestCity.gr: «Για μια σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική. Ο ρόλος των Δήμων»

Ο βουλευτής της ΝΔ, στη Β΄ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αρθρογραφεί στο BestCity.gr:

“Ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας, που θα
στηρίζεται σε μια ενιαία Κοινωνική Υπηρεσία κατά τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα
είναι απαραίτητο πλέον για την αντιμετώπιση της κρίσης μετά την πανδημία.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που έχει ήδη
παρουσιαστεί, προσδιορίζει στο σύνολο τους και με ακρίβεια τα περιγράμματα των
ποιοτικών αναγκών των ανθρώπων με αναπηρία. Απαραίτητο όμως είναι, να
υπάρχουν και σαφή περιγράμματα των προσφερομένων υπηρεσιών ανά φορέα
παροχής υποστηρικτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών και ανά κατηγορία
ωφελούμενων. Έχουμε ήδη ψηφίσει τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία. Το
ίδιο θα πρέπει, να ολοκληρωθεί το ταχύτερον δυνατόν και για όλες τις συναφείς
δομές: τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, τα Κοινωνικά Κέντρα και
τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τις Στέγες Υποστηριζομένης
Διαβίωσης, τα Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων και τις Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων. Έτσι θα καταστεί δυνατόν σε μέλλοντα χρόνο, να εξειδικευθούν και οι
υπηρεσίες αναλόγως των ωφελουμένων. Να προσφέρονται δηλαδή αποκλειστικά
ιδιαίτερες δομές για το αυτιστικό φάσμα, την νοητική υστέρηση, τα κινητικά
προβλήματα κοκ.
Πέραν αυτού είναι πλέον καθοριστικό, να υπάρξει μια εν τω βάθει εικόνα του
αναπηρικού χάρτου στην Χώρα. Εν ολίγοις: ποιος πάσχει και από τι και υπό ποιες
συνθήκες ζει . Έργο διοικητικά και επιστημονικά δύσκολο και ακριβό. Υπάρχουν
όμως πλέον χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Το νέο πρόγραμμα « η Ευρωπαϊκή Ένωση για
την Υγεία 2021-27» προϋπολογισμού 10 δις πχ .
Έτσι θα υπάρχουν και ποσοτικά στοιχεία, που θα επιτρέψουν: 1. Την αδειοδότηση
των παρόχων αναλόγως των αναγκών και 2. Τη τιμολόγηση των υπηρεσιών και τον
καθορισμό ενός και μοναδικού Φορέα αποζημίωσης των παρόχων, δημόσιας και
ιδιωτικής φύσεως, που δεν μπορεί, παρά να είναι ο ΕΟΠΥΥ. Οι σημερινές
αποζημιώσεις μέσω ΕΣΠΑ είναι λύσεις ανάγκης, προσωρινής φύσεως.
Οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορεί να είναι φυσικά φορείς του δημοσίου, μη
κυβερνητικού μη κερδοσκοπικού ή και κερδοσκοπικού χαρακτήρος. Στην Κεντρική
Ευρώπη σημαντικότατο ρόλο εν προκειμένω διαδραματίζουν οι Δήμοι.
Όσον αφορά τα εργαλεία κοινωνικής και οικονομικής ενίσχυσης των αδυνάμων μια
νέα προσέγγιση , η έννοια της “εγγυημένης αξιοπρεπούς διαβίωσης“, θα πρέπει, να
αποτελέσει την μετεξέλιξη του σημερινού “Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος”.
Έννοια, που θα περιλαμβάνει πέραν της παροχής στοιχειώδους αγοραστικής ισχύος,
την στέγαση, την προνοιακή ασφάλιση, την ενημέρωση για υποστηρικτικές
υπηρεσίες διοικητικής , ιατρικής και παιδαγωγικής φύσεως και την εκπαίδευση και
ένταξη στην αγορά εργασίας. Απαραίτητο εν προκειμένω να απαλειφθούν τα
κριτήρια ακινήτου και κινητής περιουσίας, δεδομένης της ισχύος πλέον των
διαδικασιών ατομικής πτώχευσης και δεύτερης ευκαιρίας.
Κομβικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής είναι η ύπαρξη υπηρεσιών
ενεργού αναζήτησης και προσέγγισης αυτών, που έχουν πράγματι ανάγκη. Τα
ηλεκτρονικά εργαλεία παραμένουν για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού
απροσπέλαστα. Ανθρώπους, που για λόγους οικονομικούς, μορφωτικούς, υγείας,
ηλικίας, διαμονής αδυνατούν, να αντιληφθούν τις δυνατότητες χρήσης κρατικών
υπηρεσιών, είτε να τις προσεγγίσουν.
Η απάντηση ευρίσκεται στην λειτουργική διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ με τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Ο ΟΠΕΚΑ καλείται δηλαδή, να αναλάβει την
οικοδόμηση μιας ενιαίως λειτουργούσης Υπηρεσίας σε όλη την χώρα, να καθορίζει
τα αντικείμενα και τις ροές εργασιών αλλά φυσικά και το οργανόγραμμα. Το
Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να προσαρμοσθεί αναλόγως. Να ενεργοποιηθούν
τα σύγχρονα οργανογράμματα των Δήμων, που εκπονήθηκαν από την ΕΤΕΑΑ. Τα
Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής να αναβαθμιστούν σε Διευθύνσεις. Να υπαχθούν
εκεί οι μόνιμοι πλέον υπάλληλοι της «Βοήθειας στο σπίτι». Να προγραμματισθεί η
μετατροπή των «Κέντρων Κοινότητος» από δομές του ΕΣΠΑ σε μόνιμες υπηρεσίες
των ΟΤΑ. Να λειτουργήσουν επί τέλους τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών.
Με αυτόν τον τρόπο θεμελιώνεται για πρώτη φορά μια ενιαία Κοινωνική Υπηρεσία
στην χώρα, που όπως σε όλη την Κεντρική Ευρώπη υπάγεται στην πρωτοβάθμιο
τοπική Αυτοδιοίκηση. Έργο, που πράγματι οφείλουμε στους πολίτες της”.

Αφήστε μια απάντηση