Αποφάσεις στην Κερασιά για κράσπεδα, σχάρες όμβριων υδάτων και κοιμητήρια

Αποφάσεις στην Κερασιά για κράσπεδα, σχάρες όμβριων υδάτων και κοιμητήρια

Με τρεις ενότητες θεμάτων ασχολήθηκε, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, το Τοπικό Συμβούλιο της Κερασιάς.

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς:
Α) την αντικατάσταση των σπασμένων πλακών πεζοδρομίου
Β) την αντικατάσταση των κρασπέδων πεζοδρομίου και
γ) την ανακατασκευή των ραμπών ΑΜΕΑ σε όλο το μήκος της ΕΠΟ 27 εντός του οικισμού, για να μπορούν οι πεζοί να
κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τον έλεγχο και την αποκατάσταση των σχαρών των όμβριων υδάτων επί της οδού Γ.Καραϊσκάκη τις οποίες τις είχε κατασκευάσει η ΜΟΜΑ, για την αποφυγή πλυμμυρικών φαινομένων και για μεγαλύτερη ασφάλεια των διερχόμενων.

Γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά ως προς όλα τα άρθρα του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού, εκτός από το αρ. 18 παρ. 8 (οικογενειακοί τάφου) για το οποίο πρωτινή και επιθυμεί οι 3
οικογενειακού τάφοι που υπάρχουν στα κοιμητήρια της Κοινότητας Ν.Κερασιάς να πραμείνουν, διότι η παραχώρηση τους είχε γίνει πολλά χρόνια πριν (χωρίς να υφίσταται κανονισμός λειτουργίας Κοιμητηρίων) και να επιβληθεί από την
έναρξη ισχύος του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων ένα ετήσιο τέλος διατήρησης τους .

Αφήστε μια απάντηση