Ανακοίνωση από την Περιφέρεια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Ανακοίνωση από την Περιφέρεια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την 31η Μαΐου 2021 “Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος”:

“Από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ψηφίστηκε το 1988, η 31η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνού. Το κάπνισμα αποτελεί σήμερα την πρώτη αιτία νοσηρότητας παγκοσμίως. Σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, όπως ο καρκίνος στον πνεύμονα και σε άλλα όργανα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία σχεδόν αποκλειστικά έχει σαν πρώτη αιτία το κάπνισμα.

Το θέμα φετινής Ημέρας κατά του Καπνίσματος είναι το “επιλέγω να μην καπνίζω – δεσμεύομαι να το τηρώ”.
Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ο.Ο.Σ.Α, η χρήση του καπνού στην χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας Υγείας 2019 της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι 1στα 4 άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω κάνουν χρήση καπνού και συναφών προϊόντων καθημερινά συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Σε σύγκριση, όμως, με την αντίστοιχη έρευνα του 2014 παρατηρείται στην χώρα μας μείωση 8,8%. Αυτό δείχνει ότι συντονισμένες δράσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα

Στην Ελλάδα με τον Ν.4419/2016(Α΄174) έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/40/ΕΕ για την προσέγγιση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3730/2008 “Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις” καθώς και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των οργάνων ελέγχου και της διαδικασίας πιστοποίησης παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην κατάρτιση του Σχεδίου Ελέγχου του Καπνίσματος.

Το υπουργείο Υγείας έφερε στην δημοσιότητα την “Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης κατά του Καπνίσματος 2019-2023 – η Υγεία μας ενώνει”. Στο σχέδιο αυτό και τους 4 άξονες του δίνεται βαρύτητα στην Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας
Η εκπαίδευση του κοινού αποτελεί σπουδαίο μέσο στην πρόληψη των νοσημάτων, για τα οποία το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα είτε εμφάνισης είτε επιδείνωσης, και στοχεύει στην μείωση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση των προϊόντων καπνού.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Δικτύου Δράσεων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, εφαρμόζεται το πρόγραμμα αγωγής υγείας «Ενεργητικός Αντικαπνιστής» στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Περιφέρεια. Το πρόγραμμα τυγχάνει ευρείας αποδοχής, έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και γίνεται με την συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, εκτός από τη φετινή χρονιά που αναβλήθηκε η δράση αυτή λόγω της πανδημίας και της αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά στην εφαρμογή των αντικαπνιστικών νόμων στους δημόσιους χώρους, αρμόδιο γι’ αυτό είναι το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.”

Αφήστε μια απάντηση