Αναγκαιότητα στους Νέους Επιβάτες η ίδρυση νέου Δημοτικού Σχολείου-Πρόταση για συζήτηση με τους κατοίκους

Αναγκαιότητα στους Νέους Επιβάτες η ίδρυση νέου Δημοτικού Σχολείου-Πρόταση για συζήτηση με  τους κατοίκους

Για άλλη μία φορά, μέσα από τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου των Νέων Επιβατών υπογραμμίστηκε η ανάγκη για την ίδρυση νέου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή, δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού και συνεπώς και των παιδιών.

Ιδού η απόφαση: “Υπέρ της γνωµοδότησης για το θέµα της ίδρυσης και λειτουργίας νέου ∆ηµοτικού Σχολείου στους Νέους Επιβάτες και να γνωστοποιηθεί στην Κοινότητα Νέων Επιβατών, σύµφωνα µε, το υπ. αριθµ. 7134/20-04-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών – Γραφείο ∆ηµοτικής Περιουσίας και το υπ. αριθµ. 3219/24-04-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, σε ποιο στάδιο βρίσκετε η ίδρυση και η λειτουργία του νέου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών και πότε θα οριστούν µε σαφήνεια τα δηµοτικά ακίνητα για να µπορέσει η δηµοτική κοινότητα να γνωµοδοτήσει την ίδρυση του 4ου νηπιαγωγείου Νέων Επιβατών ,πολιτιστικού κέντρου και Νέου ιερού ναού».

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών
και Οικονοµικών Υπηρεσιών, προς ενέργεια”

Ακόμη υπήρξε πρόταση για κατασκευή πεζοδρομίου στο LIDL:

“Υπέρ της γνωµοδότησης για κατασκευή πεζοδροµίου από την πλευρά του LIDL, δηλαδή από το µέρος των Άνω Επιβατών και Άνω Περαίας”, διότι όπως υπογράμμισαν τα μέλη του συμβουλίου: «Ο δρόµος Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας είναι πλέον επικίνδυνος δρόµος µε περισσότερα ατυχήµατα. Τον χειµώνα µε τις βροχές είναι απροσπέραστος για τους πεζούς. Παραµένει κακοφτιαγµένος και χωρίς πεζοδρόµιο από το έτος 1965. Προτείνουµε επειγόντος να κατασκευαστεί τουλάχιστον ένα πεζοδρόµιο από την πλευρά του LIDL, δηλαδή από το µέρος των Άνω Επιβατών και Άνω
Περαίας».

Επεσε, επίσης, η ιδέα για συζήτηση μεταξύ κατοίκων και δημοτικής αρχής για όλα τα θέματα που απασχολούν τους Νέους Επιβάτες:

“Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου δια περιφοράς, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία, µε τέσσερις (4) ψήφους υπέρ και τρεις (3) ψήφους κατά, υπέρ της γνωµοδότησης για συνάντηση του συµβουλίου της Κοινότητας Νέων Επιβατών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο, µε τους κατοίκους και φορείς της τοπικής κοινωνίας των Νέων Επιβατών για να συζητήσουν τις ανάγκες των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις
δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήµος ιδίως ως προς :

1) την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
2)την κοινωνική πολιτική απέναντι σε παιδιά και ηλικιωµένους
3)για έργα που πρέπει να γίνουν στη δηµοτική κοινότητα
4) τη παροχή υπηρεσιών για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της δηµοτικής κοινότητας
5) την εφαρµογή πολιτιστικών ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και
6) κάθε άλλο θέµα που αφορά την δηµοτική κοινότητα Νέων Επιβατών

Υπέρ είναι: o κ. Κοριτσίδης Ιωάννης, ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος, ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος και η
κα Μαλτή Ζωή. Κατά είναι: o κ. Ρούφτης Αλέξανδρος, η κα Μαδυτινού Θεοκλή και η κα
Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα.

Η απόφαση µεταβιβάζεται στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, προς
ενέργεια”.

Αφήστε μια απάντηση