Συγκροτήθηκε στον Δήμο Θερμαϊκού Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Συγκροτήθηκε στον Δήμο Θερμαϊκού Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θερμαϊκού είναι γεγονός!

Η συγκρότηση της πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, είναι 8μελής και πρόεδρός της είναι η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας, κα. Μορφούλα Καραγιάννη.

Τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και μεταξύ άλλων συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, ενώ εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα σε τοπικό επίπεδο.