“Στραβώνει” η μαρίνα της Μηχανιώνας

“Στραβώνει” η μαρίνα της Μηχανιώνας

Πολύ δύσκολα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα προχωρήσει το έργο κατασκευής της μαρίνας της Μηχανιώνας, δεδομένου πως οι συνεχείς ενστάσεις και “διευκρινίσεις” (από ποιους άραγε;) οδηγούν σε…τελμάτωση.

Για να μην κουράζουμε με λεπτομέρειες και για να μπορέσει το συγκεκριμένο έργο να γίνει κάποτε, απαιτείται μια καθαρή λύση (επώδυνη μεν), αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπάρχει άλλη…

Ποια είναι αυτή η λύση;

Να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να επαναπροκηρυχθεί. Μόνο έτσι θα ξεπεραστούν οι “αγκυλώσεις”…

Εχει την όρεξη και την υπομονή η νέα διοίκηση να πράξει κάτι τέτοιο ή θα παραπέμψει την υπόθεση στις καλένδες, φορτώνοντας την όποια αποτυχία στους προηγούμενους;