ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή (12:00)

Με 21 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, στο Γραφείο Δημάρχου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ο : Διαβίβαση 4 ης Τριμηνιαίας, Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για
την πορεία του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Α.Τ.Ν. Επιβατών Δήμου
Θερμαικού», (κωδικός ΜΙS 5030705), ποσού 310.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ. Π.Α. 24%) με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 2 ο : Εγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ
Α.Ε. προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3 ο : Εγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4 ο : Εγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ προς το
Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5 ο : Ορισμός δικαστικών επιμελητών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση τιμής μονάδος για προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 7 ο : Διαβίβαση πρακτικού απόρριψης προσφοράς λόγω παράλειψης
προσκόμισης εγγυήσεων συμμετοχής του άρθρου 3.1.2.1 της διακήρυξης
571/16956/2022 (προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων
Δήμου Θερμαικού).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 8 ο : Αποδοχή των όρων του σχεδίου δανειακής σύμβασης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 9 ο : Εξειδίκευση της πίστωσης για επιχορήγηση των Ιερών Νάών α)Αγίου
Νικολάου Ν. Μηχανιώνας και β) Αγίου Στεφάνου και Αγίων Αναργύρων
Ν.Επιβατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 10 ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Οκτωβρίου
2022 του Δήμου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 11 ο : Διαγραφή ανείσπρακτου προστίμου Πολεοδομίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 12 ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από τον ΧΚ 0191/2016/2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 13 ο : Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2022
Μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Εργασίες ταφών – εκταφών
στα Κοιμητήρια του Δήμου Θερμαικού».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 15 ο : Καθορισμός τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 16 ο : Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και συντελεστή Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2023.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 17 ο : Παράταση της διάρκειας της υπ’ αριθμ. 16569/28.09.2022
σύμβασης για την μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ¨ΚΑΠΠΑ 2000¨»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών, των τεχνικών προδιαγραφών,
καθώς και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, των υπηρεσιών με
τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού», προϋπολογισμού 297.820,63 €,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44/2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Ευζωίας Ζώων
Συντροφιάς – κ. Χρήστος Τζίνας.

ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών,
καθώς και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας»,
προϋπολογισμού 35.852,47 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2022 μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρασίνου και Πολιτικής
Προστασίας – κ. Θωμάς Μπίρος.

ΘΕΜΑ 20 ο : Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση κάλυψης του κόστους
μετακίνησης Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαικού.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού,
Πολιτισμού & Εθελοντισμού – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 21 ο : Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου του
Δήμου Θερμαικού.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού,
Πολιτισμού & Εθελοντισμού – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

Αφήστε μια απάντηση