ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή με κεντρικό θέμα το INTERREG (12:00)

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή με κεντρικό θέμα το INTERREG (12:00)

Στις 12 το μεσημέρι, στο Γραφείο Δημάρχου, συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή με κεντρικό θέμα το διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG.

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς και ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, (NORTH AEGEAN).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ποσού από τέλη οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή ποσού από τέλη οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠTΩΣΕΩΝ για την πολεοδομική μελέτη στις περιοχές α) εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας β) επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) Εγκεκριμένου Σχεδίου των Άνω Ν.Επιβατών, δ) επέκτασης των Άνω Ν.Επιβατών και ε) επέκτασης Αγίας Τριάδος» (Α.Μ. 1/2024) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.989,30€ με ΦΠΑ 24% σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτής από το υπηρετούν προσωπικό, αποδοχή της με αρ.1/2024 μελέτης Δημόσιας Σύμβασης της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση επιμήκυνσης του προγράμματος της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) «Πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ» για άλλους δώδεκα (12) μήνες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 21-27 με τίτλο έργου CULTURESCAPE: « Fostering Sustainable Tourism for Economic Growth, Social Inclusion, and Environmental Innovation- CultureScape -RSO4.6. Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation» (επικεφαλής ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 21-27 με τίτλο έργου CRUFSS: « Creating Resilient Urban Futures through Sustainable Solutions” -RSO2.7. Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure,including in urban areas, and reducing all forms of pollution» (εταίρος ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 21-27 με τίτλο έργου SOLARISE: « Solar Synergy: Empowering Resilience through Innovative Agro-PV Integration in Greece and Bulgaria » (επικεφαλής ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης περί πρότασης για χρηματοδότηση στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 21-27 με τίτλο έργου REWINT: « Resource Wise Transition and Monitoring Initiative (ReWinT) Εννοιολογική Σημείωση έργου ReWaT» (επικεφαλής ο Δήμος Θερμαϊκού).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Φώτιος Μπαξεβάνης.