ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή με ογκώδη, open mall και ωράριο καταστημάτων (13:00)

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή με ογκώδη, open mall και ωράριο καταστημάτων (13:00)

Με σημαντικά ζητήματα θα ασχοληθεί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού που θα συνεδριάσει σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Μεταξύ αυτών τα ογκώδη, το open mall και το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης, δημοτικών χώρων – ιδιωτικών οικοπέδων και αλσυλλίων για πυροπροστασία 24 μηνών».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση μισθωτικής σύμβασης του υπ’ αριθ. 215 δημοτικού αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Κερασιάς.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 14/2024 μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ¨ΚΟΧΥΛΙ¨» ενταγμένο – πλέον – στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα 2021 -2027¨», προϋπολογισμού 278.126,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας -κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο σε αίτημα της υπαλλήλου Δ.Ν από 14-12-2023 για παροχή τηλεργασίας.

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Ισαάκ Ξανθόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αποφρακτικού μηχανήματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123454-ΙΧ, της ΔΕΥΑΘ, στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας -κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ” (αρ. μελ. 67/2018).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας -κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 10ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την «Υποστήριξη της υπηρεσίας δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου Θερμαϊκού» (Άρθρο 100, Ν.3852/2010 όπως ισχύει, άρθρο 4, N.4674/2020 & άρθρο 42, Ν.4735/2020).

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Ισαάκ Ξανθόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Φεβρουαρίου 2024 του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού για 24 μήνες, δαπάνης 1.813.336,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.