Με 2 θέματα η σημερινή Οικονομική Επιτροπή

Με 2 θέματα η σημερινή Οικονομική Επιτροπή

Με μόλις 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, στο γραφείο δημάρχου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού.

Αναλυτικά τα δύο θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ο : Κατάρτιση και Έλεγχος σχεδίων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων
Χρήσης 2021, Απολογισμού 2021.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για επιχορήγηση Αθλητικών και
Πολιτιστικών σωματείων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

Αφήστε μια απάντηση