Ιχθυόσκαλα: Κατασχέθηκαν 256 κιβώτια με ψάρια και μαλάκια

Ιχθυόσκαλα: Κατασχέθηκαν 256 κιβώτια με ψάρια και μαλάκια

Σε αλιευτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, κατασχέθηκαν συνολικά διακόσια πενήντα έξι (256) κιλά ιχθύες και μαλάκια για παραβάσεις περί μη αναγραφής επιστημονικής ονομασίας των ειδών και της ζώνης αλίευσης σε παραστατικό εμπορίας – διακίνησης καθώς και για ιχθυοκιβώτια τα οποία δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκαν συνολικά δέκα (10) παραβάσεις, ενώ το σύνολο των ανωτέρω αλιευμάτων, φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.