“Δημοτική Επιτροπή”: Το νέο πανίσχυρο όργανο που αντικαθιστά τα παλιά

“Δημοτική Επιτροπή”: Το νέο πανίσχυρο όργανο που αντικαθιστά τα παλιά

Το νέο ισχυρό όργανο κάθε Δήμου, συνεπώς και του Δήμου Θερμαϊκού, θα ονομάζεται από τις 2 Ιανουαρίου “Δημοτική Επιτροπή”.

Ως γνωστόν καταργούνται η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως και η Επιτροπή Διαβούλευσης και πλέον συμπυκνώνονται σε μία, την “Δημοτική Επιτροπή”.

Θα απαρτίζεται από 7 μέλη, εκ των οποίων τα 5 θα είναι της συμπολίτευσης και εκεί θα λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις που θα αφορούν τον Δήμο. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα ευέλικτο όργανο το οποίο θα έχει βαρύνουσα σημασία στη λειτουργία του Δήμου.

Τα μέλη της “Δημοτικής Επιτροπής” θα εκλεγούν-προταθούν, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της χρονιάς, το απόγευμα της 2ας Ιανουαρίου.